Skriven den 10/07 2011

På missionsbåten Elida deltog MRO (Nasrin Sjögren och Mats Selander) i en debatt om abortdebattens villkor. På den abortliberala sidan deltog Stina Svensson, talesperson för Feministiskt initiativ, Fredrik Segerfeldt liberal debattör och skribent, Tobias Gillberg andre vice ordförande för Centerns ungdomsförbund och Adam Cwejman, ordförande för Liberala ungdomsförbundet. Stefan Swärd var moderator.

Debatten illustrerade än en gång hur svårt abortliberaler har att ta den grundläggande frågan i abortdebatten på allvar, nämligen frågan om fostrets mänsklighet och moraliska värde. Det var mycket förvånande att Adam Cwejman menade att onani innebär massdödande om nu befruktade ägg inte får dödas. Grundläggande biologiska fakta om skillnaden mellan en könscell (ägg eller spermie) och en befruktad äggcell (som rent biologiskt innebär en ny organism och ett nytt liv) verkade Cwejman inte ha någon som helst koll på.

Stina Svensson menade förstås att allt handlade om kvinnans rätt till sin kropp. Hon pressades att svara på varför kvinnor som är mer än 22 veckor gravida inte ska få avhysa sitt foster om de skulle vilja det. Om kvinnan har rätt till sin kropp måste hon ju i logikens namn ha den rätten under hela graviditeten och då borde Fi inte vara nöjda med dagens lagstiftning som menar att fostret har rätten till kvinnans kropp under den andra halvan av graviditeten. Svensson verkade aldrig ens ha tänkt denna tanke och tycktes ha svårt att förstå resonemanget. När hon till sist förstod sa hon ”ja, men då är vi väl det” (dvs för abort under hela graviditeten)! Mycket märkligt.

Fredrik Segerfeldt efterlyste en intellektuellt redlig diskussion. Han ville veta vad abortliberalerna hade för argument bakom sina slogans. Vi fick intrycket att han inte blev nöjd med svaren.

Många argument togs upp bland annat frågan om abort ökar risken för bröstcancer, frågan om illegala och osäkra aborter och varför livsduglighet utanför livmodern ska vara kriteriet för människovärde. Nasrin Sjögren gjorde ett starkt intryck genom att berätta om sin abort och hur den påverkat henne.

MRO:s representanter var mycket nöjda med debatten. Vi upplevde att ihåligheten i abortliberalernas argumentation blev tydlig.

Läs också vad andra skriver om debatten!